LOK prezidenta paziņojums LOV sportistiem un viņu treneriem: Par antidopinga noteikumu ievērošanas nozīmīgumu un to neievērošanas sekām

Rīgā, 2017.gada 6.janvārī.

Veselības ministrijas Antidopinga komiteja katru gadu apstiprina pārbaudāmo sportistu reģistru (vasaras sporta veidos tas apstiprināts 2016.gada 21.janvārī, bet ziemas sporta veidos – 2016.gada 11.maijā). Šajā reģistrā iekļauti un arī 2017.gadā tiks iekļauti visi Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sportisti.

Reģistrā iekļauto sportistu pienākums ir reizi ceturksnī sniegt precīzu un pilnīgu informāciju par savu atrašanās vietu nākamajā ceturksnī, savlaicīgi (līdz tekošā ceturkšņa trešā mēneša pēdējai dienai) veicot individuālus ierakstus Pasaules Antidopinga aģentūras (PAA jeb WADA) datubāzē ADAMS. Katrs reģistrā iekļautais sportists ir saņēmis pieejas datus (lietotājvārds un parole) un ir apmācīts ADAMS datubāzes lietošanā.

2016.gada oktobrī un 2017.gada janvārī Valsts sporta medicīnas centrs informēja par vairākiem LOV sportistiem, kuri savlaicīgi nav veikuši šos pienākumus pat vairākas dienas pēc jaunā ceturkšņa sākuma un pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem. Šāda sportistu rīcība ir apzināts Antidopinga noteikumu pārkāpums, kas rada nevajadzīgus riskus. Viens sportists šādu pārkāpumu pieļāvis jau divus ceturkšņus pēc kārtas. Arī treneri, pieļaujot savu audzēkņu pārkāpumus vai nekontrolējot Antidopinga noteikumu ievērošanu no sportistu puses, ir šā pārkāpuma līdzdalībnieki.

Lai novērstu turpmākos Antidopinga noteikumu pārkāpumus un izvairītos no nevajadzīgu iespējamo dopinga pārkāpumu riska pastāvēšanu, vainīgajiem sportistiem un viņu treneriem uz trim mēnešiem par 50% (atkārtotajā gadījumā par 100%) tika samazināts pabalsts, kas godprātīgiem LOV sportistiem un viņu treneriem tiek izmaksāts no Latvijas Olimpiešu sociālā fonda (LOSF).

Nosūtu šo paziņojumu zināšanai visiem LOV sportistiem un viņu treneriem, lai informētu, ka šāda Antidopinga noteikumu izpildes kontrole un sankciju piemērošana par pārkāpumiem turpināsies, kā arī brīdinātu, ka atkārtota šādu pārkāpumu pieļaušana var novest pie līgumu ar LOV laušanas un sportista atskaitīšanas no LOV sastāva.

 

Ar cieņu un vēlot sekmīgus startus 2017.gadā

Aldons Vrubļevskis

LOK prezidents