Akreditācija

Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs, kuru pilnvaro attiecīgā pašvaldība. Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku iesniedz pasu vai dzimšanas apliecības kopijas tiem Olimpiādes dalībniekiem, kuri piedalīsies Olimpiādē.
Akreditācijas komisijas darba laiks: - Rīgā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, no 2013.gada 3.-7.jūnijam pulksten 10:00 – 17:00, iepriekš piesakoties pa tel: 67519207; - Ventspilī, Olimpiskajā centrā „Ventspils”, Sporta ielā 7/9, 2013 .gada 12.jūnijā no pulksten 12:00 – 19:00 un 13.jūnijā no pulksten 09:00 – 14:00