Salīdzinājumā ar iepriekšējo ciklu, Olimpiskās solidaritātes kopējais budžets ir pieaudzis par 16%, kas nozīmē, ka Olimpiskās solidaritātes programmām pasaules līmenī turpmākajos četros gados tiks tērēti 210’535’000 USD.

Jaunums ir tas, ka Olimpisko stipendiju programmas “Tokija 2020”  darbības ilgums pagarināts par 1 gadu, tādējādi šī programma tiek uzsākta jau 2017.gadā.

Sadaļā “Sportisti” ir izveidotas divas jaunas programmas: „Sportistu karjeras turpinājums“ un „Atbalsts  bēgļu sportistiem“.

Jaunas tendences iezīmējas arī programmas administrēšanā. Olimpiskā solidaritāte uzstādījusi stingrākas prasības  attiecībā uz atskaitīšanās kārtību par Olimpiskās solidaritātes finanšu izlietojumu, kā arī par solidaritātes projektu publicitāti informatīvajā telpā. 

Programmu administrēšana turpmāk notiks atbilstoši mūsdienu prasībām – izmantojot Olimpiskās solidaritātes tiešsaites platformu. Tas nozīmē, ka Nacionālās Olimpiskās komitejas sadarbosies ar Olimpisko solidaritāti on-line režīmā.

Prezentācija par Olimpiskās solidaritātes programmām jaunajā četrgadē pieejama šeit.

2017.GADA AKTUALITĀTES

Olimpiskās solidaritātes atbalsts 2017.gadā pieejams sekojošām aktivitātēm:

Programma: "Kontinentālās sacensības – atbalsts sportistiem".  Atbalstu var pieprasīt sportistu sagatavošanai Eiropas Jaunatnes Olimpiskajam festivālam (2017.gada 22.-30.jūlijā Gyor, Ungārija). Pieteikšanās termiņš LOK 2017.g. 10.marts.

"Olimpisko stipendiju programma “Tokija 2020”". Informācija par pieteikšanās kārtību un termiņiem būs pieejama 2017.g. martā.

Programma: "Atbalsts komandu sportam". Olimpiskajai komitejai pieejams atbalsts vienai vasaras sporta komandai, gatavojoties Olimpiskajām spēlēm “Tokija  2020”. Pieteikšanās termiņš LOK 2017.g. 20.februāris. 

Programma: "Tehniskie kursi treneriem". Federācijas var pieprasīt atbalstu, treneru kursu/semināru organizēšanai starptautiska eksperta vadībā. Olimpiskā komiteja var pieteikt ne vairāk kā 4 kursus gadā. Pieteikšanās termiņš LOK 2017.g. 20.februāris.

Programma: "Nacionālās sporta struktūras attīstība". Federācijas var pieprasīt atbalstu sporta veida organizatoriskās un/vai treniņu sistēmas pilnveidošanai ar starptautiska eksperta palīdzību. Olimpiskā komiteja var pieteikt 1 projektu gadā. Pieteikšanās termiņš LOK 2017.g. 20.februāris

Programma: "Sportistu karjeras turpinājums". Pieteikšanās kādai no apmācības programmām notiek individuāli. Ar Olimpisko komiteju tiek saskaņots jautājums par Olimpiskās stipendijas pieprasīšanu.

Programma: "Olimpiskās stipendijas teneriem". Tālākizglītība starptautiskos kursos. Interesenti tālākizglītības kursiem piesakās individuāli, pēc tam ar Olimpiskās komitejas atbalstu tiek kārtots stipendijas jautājums.

 

Plašāka informācija Latvijas Olimpiskajā komitejā: [email protected]; tel:67282461;  [email protected]; tel: 26617111; 67969781