2022.gada 8.aprīlī pēc sešu (6) valstu (Austrālija, Kanāda, ASV, Īrija, Lielbritānija un Jaunzēlande) ierosinājuma tika sasaukts Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas (FIL) ārkārtas kongress. Tika izskatīti jautājumi par Krievijas amatpersonu atstādināšanu no ieņemtajiem amatiem organizācijā un Krievijas Kamaniņu sporta federācijas izslēgšanu no FIL. Balsojot par šiem jautājumiem, tika pieņemts lēmums par Krievijas amatpersonu atstādināšanu no ieņemtajiem amatiem FIL, savukārt netika nobalsots par Krievijas Kamaniņu sporta federācijas izslēgšanu no FIL.    

Krievijas atlētiem šajā sporta veidā tiek atļauts piedalīties starptautiskajās sacensībās līdzās citu valstu sportistiem, tai skaitā  arī no  Ukrainas un Latvijas.

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) ir nosodījusi agresiju pret Ukrainas valstisko neatkarību un aicinājusi liegt  Krievijas un Baltkrievijas atlētiem dalību starptautiskās sacensībās.

Uzskatām, ka Latvijas sporta nozares pārstāvjiem jebkurā pārstāvniecības līmenī ir jāpauž skaidra, nepārprotama  un stingra nostāja  Ukrainas jautājumā.

LOK aicina Latvijas Kamaniņu sporta federācijas (LKSF) prezidentu Ati Strengu skaidrot Latvijas pozīciju FIL ārkārtas kongresā un balsojumos, kā arī LKSF valdes viedokli par tālāko  Latvijas kamaniņu sporta komandas dalību vai tās liegšanu starptautiskās sacensībās, kurās iespējams startēs Krievijas pārstāvji, sniedzot informāciju LOK Izpildkomitejas sēdē trešdien, 2022.gada 13.aprīlī.

Ņemot vērā LOK un FIL šobrīd kardināli atšķirīgās pozīcijas Ukrainas jautājumā un to, ka FIL ir pirmā starptautiskā sporta federācija, kas ir atjaunojusi Krievijas sportistu dalību starptautiskā sporta apritē un pasākumu rīkošanā, aicinām LOK Izpildkomitejas sēdē LOK viceprezidentu un vienlaikus FIL prezidentu Eināru Fogeli skaidrot radušos situāciju un turpmāko rīcību.

Tāpat lūdzam Izglītības un zinātnes ministriju, pieaicinot LOK pārstāvjus,  organizēt tikšanos šīs situācijas analīzei un turpmākai rīcībai, ņemot vērā, ka kamaniņu sportam un sporta veida starptautisko sacensību organizēšanai  SIA “Bobsleja un kamaniņu trase” SIGULDA ikgadēji tiek novirzīti ievērojami valsts budžeta finanšu līdzekļi.