Latvijas Olimpiskā komiteja visbiežāk spontāni iedzīvotājiem nāk prātā, domājot par sporta organizācijām Latvijā  - liecina pētījumu un konsultāciju kompānijas “Kantar” iedzīvotāju aptauja par sporta organizāciju atpazīstamību un reputāciju Latvijā. Kopumā Latvijas Olimpisko komiteju atpazīst 86% Latvijas iedzīvotāju, savukārt Latvijas Paralimpisko komiteju (LPK) kopumā atpazīst 81% Latvijas iedzīvotāju, Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP)  - 51%, jeb katrs otrais Latvijas iedzīvotājs, savukārt Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija (LKSSA)  - aptuveni trešā daļa Latvijas iedzīvotāju (32%).

“Kantar” Lielo klientu direktore Inta Priedola: ”Atšķirība ir būtiska. Ja LOK spontāni nosauc 24% iedzīvotāju, tad citas sporta organizācijas, piemēram, Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP), Latvijas Paralimpisko komiteju vai kādas sporta nozares organizācijas spontāni nosauc 1% aptaujāto. Latvijas Olimpiskajai komitejai ir labs kopējās reputācijas vērtējums. LOK reputācijas balsti ir iedzīvotāju pozitīvā attieksme pret organizāciju (90%) un augstā uzticēšanās (84%). LOK visbiežāk iedzīvotājiem asociējas ar Latvijas dalību Olimpiskajās spēlēs un Latvijas vārda nešanu pasaulē, kas ir pamats iedzīvotāju pozitīvajai attieksmei un uzticēšanās LOK.”

2022. gada martā “Kantar” sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju veica iedzīvotāju aptauju par sporta jomas organizācijām – to atpazīstamību, darbības un reputācijas novērtējumu.

Sporta organizāciju reputācija tika vērtēta vairākos aspektos: organizācijas reputācija kopumā, attieksme pret organizāciju, uzticība ilgtermiņā, kā arī organizācijas darbības un veikuma novērtējums.

“Kantar” sabiedriskā atbalsta jomas izpētes ietvaros jau kopš 2018. gada seko līdzi jomām, kuras iedzīvotājiem ir aktuālas un kurās iedzīvotāji sagaida atbalstu no organizācijām un uzņēmumiem. Kā viena no Top3 iedzīvotājiem aktuālajām jomām vienmēr ir bijis sports.

Par pētījumu

Pētījumu par sporta organizāciju atpazīstamību un reputāciju “Kantar” veica laikā no 2022. gada 1. līdz 8. martam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 1200 Latvijas iedzīvotājus vecumā 16-74 gadi.

“Kantar” pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs attiecīgās mērķa grupas kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā “Kantar” strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.