Latvijas Olimpiskās komitejas 2021.gada budžets

APSTIPRINĀTS LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 2021.GADA BUDŽETS

2021.gada 20.janvārī Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejā tika apstiprināts LOK 2021.gada budžets 8 743 597 eiro apmērā, kur vairāk kā 70% finanšu līdzekļu tiks novirzīti Olimpisko sporta veidu federāciju atbalstam. Veidojot 2021.gada budžetu, tika noteiktas sekojošas prioritātes: Bezdeficīta budžets; Izdevumu sadaļa atbilstoši Sporta likuma 11.panta 2.daļas 1.-5.punktam; Olimpisko komandu “Tokija 2020”, “Pekina 2022” un Jaunatnes komandas “Vuokatti 2021” kandidātu – sportistu atbalsts; “Vienas pieturas aģentūras” principa ieviešana.

LOK 2021.gada budžeta ieņēmumu sadaļu veido Starptautiskās Olimpiskās komitejas finansējums, Valsts budžeta līdzekļi un citi ieņēmumi.
“LOK Izpildkomitejā akceptētais organizācijas budžets ir bez deficīta. Tas ietver jaunu pieeju budžeta izdevumu sadaļas veidošanā, realizējot “Vienas pieturas aģentūras” principu ieviešanu LOK darbā (1 federācija = 1 līgums)”, atzīst LOK prezidents Žoržs Tikmers. “LOK budžeta izdevumu sadaļa veidota atbilstoši Sporta likuma 11.panta 2.daļas 1.-5.punktam, nosakot Olimpiskās izglītības programmu, Olimpiskās kustības jaunatnes programmu, Olimpiskās kustības reģionālās attīstības programmu, Sporta veidu attīstības programmu, Valsts labāko sportistu atbalstu, kā arī organizācijas pamatdarbības nodrošināšanu. 76% no visiem izdevumiem tiks novirzīti LOV sportistu un individuālo Olimpisko sporta veidu federāciju/savienību atbalstam.”

Minētās programmas tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar 38 Olimpisko sporta veidu federācijām. Līdzekļi, galvenokārt, ir paredzēti sportistu treniņu darba apstākļu nodrošināšanai, sacensību inventāra iegādei un izgatavošanai, kā arī medicīniskajam nodrošinājumam. Daļa no federācijām piešķirtajiem līdzekļiem ir paredzēta Latvijas Olimpiskās vienības komandas sastāvos iekļauto treneru un sportistu mācību un treniņu darba nodrošināšanai.

Veidojot 2021.gada budžetu, tika noteiktas sekojošas prioritātes: Bezdeficīta budžets; Izdevumu sadaļa atbilstoši Sporta likuma 11.panta 2.daļas 1.-5.punktam; Olimpisko komandu “Tokija 2020”, “Pekina 2022” un Jaunatnes komandas “Vuokatti 2021” kandidātu – sportistu atbalsts; “Vienas pieturas aģentūras” principa ieviešana. LOK 2021.gada budžeta ieņēmumu sadaļu veido Starptautiskās Olimpiskās komitejas finansējums, Valsts budžeta līdzekļi un citi ieņēmumi.


Vienotā sadarbības līguma pielikumi

Tāmes, pieprasījumi un atskaites iesniedzamas, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz [email protected]


FORMA T (Tāme)

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA P (Pieprasījums)

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA A (Atskaite)

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA SA (Tehniskā atskaite)

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA ST (Treniņu - sacensību darba tāme)

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA SL (Federācijas - sportista sadarbības līguma paraugs)

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


Citas lejupielādes

Noteikumi par pabalstu apmēru un izmaksas kārtību LOV sportistiem, to treneriem un atbalsta personālam

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izveidots Latvijas Olimpiskās komandas kandidātu saraksts un noteikts sportistiem un viņu treneriem izmaksājamā finansiālā atbalsta apmērs no nodibinājuma "Latvijas Olimpiešu Sociālais fonds" šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem.


Kā federācijas nosaka LOV sportistu un treneru pabalstu


Kritēriji Olimpisko individuālo sporta veidu federāciju finansiālā atbalsta apjoma noteikšanai


Ziņojums par 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu


Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Informācija par saņemto LVM ziedojuma izlietojumu

Budžets